Знайомство з Figma • Курс «Робота з Figma» • Демоверсія

Знайомство з Figma • Курс «Робота з Figma» • ДемоверсіяFigma — це найбільш застосовуваний редактор для роботи як з вебсайтами, так і з інтерфейсами. Цей редактор працює через веббраузер, і тому з ним …

source