Pi network — Hé lộ tin Elon Musk quan tâm Picoin từ lâu

Pi network - Hé lộ tin Elon Musk quan tâm Picoin từ lâuPi network — Hé lộ tin Elon Musk quan tâm Picoin từ lâu — Nội dung chia sẻ hôm nay chỉ nổi lên một điều: đó là Musk có thể đã chú ý đến mọi thứ về π từ rất sớm!

source